Links

Wij zijn eens gesponsord door:

Accolade Makelaars, Raadhuisstraat 8, 1861 KS Bergen NH
http://www.accolademakelaars.nl

M. Wiggers Dakwerk, Gasthuisstraat 44, 1791 GM Den Burg, Texel
Schoonheidssalon Neroli, Den Burg, Texel
http://www.schoonheidssalonneroli.nl/

In 2010 donatie ontvangen van:
Open Oecumenische gemeente De Bleek
http://www.debleekalmelo.nl/index.php/berichten?id=113 (kopiëren en plakken!)

Onderstaand de projecten die wij geldelijk gesteund hebben:

Silent Work
In Nederland en in Afrika woont en werkt Wiljo Woodi Oosterom. Zij is oprichtster van de Stichting en zij geeft leiding aan alle projecten. In Nederland wordt zij ondersteund door een aantal vrijwilligers, bestuursleden en anderen; in Afrika werkt zij samen met verschillende vertrouwenspersonen en deskundigen. Samen met Demba Abou Ba heeft zij Silent Work West Afrika opgericht.
www.silentwork.org

Wings of Support
De Stichting Wings of Support is een particulier initiatief van KLM werknemers. Het doel van de stichting is gerichte en onvoorwaardelijke steun te verlenen aan groepen kinderen in het algemeen enkinderen in ontwikkelingslanden in het bijzonder. Dit gebeurt door middel van onderwijs, opvang en medische hulp.
www.wingsofsupport.org

Stichting Holland Building Nepal
De Stichting heeft ten doel het financieel of op welke andere wijze dan ook ondersteunen van kinderen in Nepal met hersenbeschadiging.
www.shbn.nl

“El Amiguito” in Lima, Peru
Hier krijgen 60 kinderen, uit een van de vele sloppenwijken die Lima telt, 5 dagen in de week gratis een warme maaltijd.
Kan aangevraagd worden bij: bergmans_peru@speedy.com.pe

Cuba Care
De Stichting Cuba Care brengt zo’n twee maal per jaar hulpgoederen naar Cuba. Dat wordt persoonlijk en met veel liefde gedaan door de heer Martin Hoffman. Stichting Cuba Care, Tjotter 1 in Lemmer, telefoon 0514- 561996.
www.cubacare.nl

WSPA
World Society for the Protection of Animals Internationale organisatie die strijdt voor dierenrechten, door voorlichting, campagnes en directe noodhulp. WSPA zet zich onder andere in voor beren, apen en zwerfdieren.
www.wspa.nl

Stichting AAP
Stichting AAP verbetert op een duurzame manier het welzijn van apen en andere zoogdieren. Nu wij ook apen in ons assortiment hebben, vinden wij het belangrijk om ook deze stichting te steunen.
www.aap.nl

Home of Hope
Home of Hope is een kindertehuis gelegen in het midden van Sri Lanka. Wat tien jaar geleden begon als een klein tehuis voor vijf kinderen, is inmiddels uitgegroeid tot een heus kinderdorp waar meer dan honderd kinderen een veilig thuis vinden.
De inwonertjes wonen met groepjes van maximaal tien kinderen met begeleiding in een eigen huis. Ze fungeren als groep zo veel mogelijk als een normaal gezin. Home of Hope zorgt naast onderdak ook voor opleiding en sport en spel.
www.homeofhope.nl

Stichting Perspective 3000
Stichting Perspective 3000 is opgericht in 1996 door Mart van den Berg en Elly van Breukelen die al heel lang actief zijn in Ontwikkelings Samenwerking. De Stichting heeft een bestuur en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel is een bijdrage leveren aan een mens- en milieuvriendelijke maatschappij door het meewerken aan spreiding van kennis en middelen, waardoor mensen minder afhankelijk worden van derden. Dit doel wordt bereikt door kinderen en jonge mensen in de derde wereld een mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling te bieden. Tegelijkertijd worden mensen in Nederland gestimuleerd hier aan bij te dragen door middel van op projecten gerichte activiteiten of donaties.
perspective3000.org

Wij kopen – ondermeer en met plezier – wol bij:

Finlandia Import
Tweede leverancier van wol voor de Twin. Finlandia is gevestigd in Bergen aan de Kleine Dorpsstraat 26, tel. (072) 5894642.
www.finlandiaimport.nl